Regulamin

·

Regulamin

 

§ 1 Składając zamówienie klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z naszych usług.

 

§ 2 Ochrona danych osobowych.Informujemy, że dane osobowe klientów  podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy i przetwarzamy w wyniku składania zamówień.Dane osobowe klientów nie będą udostępniane innym firmom, posiadane jedynie na wyłączność Illusive Lingerie. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 3 Oferowany towar Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nas za pośrednictwem strony internetowej stanowią  prezentacje produktów dostępnych na naszej stronie Illusive Lingerie.  

 

§ 4 Informacje zawarte w niniejszych warunkach nie stanowią oferty sprzedaży, lecz propozycje  złożenia oferty kupna. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami, a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie zaakceptowane (poprzez podanie szczegółowych danych, wymiarów potrzebnych do realizacji zamówienia). W przypadku nie rozpoczęcia realizacji zamówienia klienta ma prawo zrezygnować z zamówienia.Aby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z procedurą dokonywania zakupów, w celu złożenia zamówienia należy napisać maila/ wiadomość na fb z wymiarami, wybranym modelem oraz adresem do wysyłki. Klient powinien pamiętać, że złożenie zamówienia nie oznacza tego, że jego zamówienie zostało zaakceptowane, jako że stanowi ono ofertę, którą nam składa na zakup produktu lub produktów. Wszystkie zamówienia zależą od naszej akceptacji, którą potwierdzamy wysyłając wiadomości do Klienta, w którym potwierdzimy dostępność oferty i rozpoczęcie realizacji. Zawarta umowa sprzedaży między klientem a Illusive Lingerie  zostanie zawarta wyłącznie, gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu za dany produkt. Umowa będzie dotyczyć jedynie tych produktów, których klient potwierdził i zobowiązał się do ich zakupu. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych produktów, które nie stanowią części zamówienia.

 

§ 5 Przebieg transakcji

W celu dokonania transakcji na naszej stronie, klient dodaje produkt do koszyka, przechodząc dalej akceptuje tranzakcje, podaje obowiązkowe dane do wysyłki oraz uzupełnia pole notatka dla sprzedającego- dane są koniecznymi do rozpoczęcia realizacji zamówienia. Po zatwierdzeniu modelu klient dokonuje zapłaty za towar w formie przelewu paypal lub zapłaty kartą .Akceptacja zamówienia na stronie jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, kontaktujemy się z klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy mamy prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Illusive Lingerie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności modelu, wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.Korektę do swojego zamówienia klient może wprowadzać tylko do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono realizowane, w trakcie realizacji nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia. W wypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze .Z chwilą potwierdzenia przez stronę  zamówienia do realizacji/ rozpoczęcie realizacji klient nie może zrezygnować z zamówienia. Dochodzi do zawarcia  sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie rozpoczyna się proces realizacji danego produktu, który trwa do 15 dni .Towar zamówiony na naszej stronie dostarczamy za pośrednictwem poczty PL. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru, kraju i jest podawany podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar. (o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować w przeciągu 24h.)W toku transakcji sprzedaży klient może komunikować się ze stroną pod adresem order@illusivelingerie.pl Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o  etapach transakcji; , przyjęciu zamówienia do realizacji, czasie realizacji, wysłaniu towaru.

 

§ 6 Formy płatności za towarMożliwe są następujące formy płatności: przelewem bankowym, pocztowy (przedpłata), paypal, płatność kartą

 

& 7 Odmowa realizacji zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w każdej chwili dowolnego produktu ze strony lub do usunięcia, zmodyfikowania jakiegokolwiek materiału lub treści zawartej na stronie. Zastrzegamy sobie do tego prawo w każdej chwili i wedle naszego wyłącznego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta ani innej osoby trzeciej z tytułu wycofania produktu ze strony bez względu na to, czy został sprzedany czy też nie, jak również z tytułu usunięcia lub zmiany materiałów, treści znajdujących się na stronie.

 

§ 8 Dostawa

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, który wynosi do 15 dni  na terenie PL i do 25 dni roboczych za granicą od zaksięgowanej wpłat, powiadomimy o tym klienta. Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie realizujemy dostaw w poniedziałki,  soboty i niedziele oraz święta. Produkt/y uważa się za dostarczony/e z chwilą podpisania pokwitowania otrzymania produktów pod uzgodnionym adresem do dostawy. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt iż dostawa może ulec opóźnieniu z następujących powodów: wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, strefa dostawy, urlop pracowników, opóźnienie z dostawą materiałów.

 

§ 9 Zwrot towaru i anulowanie transakcji Konsument ma prawo anulować transakcję  jedynie przed rozpoczęciem realizowania zamówienia .Konsument, który zakupił i otrzymał od nas towar szyty na miarę nie ma możliwości zwrotu towaru, jak i nie ma możliwości wymiany towaru na gotówkę . Konsument ma możliwość domagać się poprawki towaru przy uprzednim powiadomieniu strony o zaistniałej sytuacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru do klienta. Towar nie szyty na miarę klienta - możliwość odstąpienia od umowy to 14 dni. Towar przeceniony /z wyprzedaży nie podlega zwrotom. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Towar zwracany do poprawki nie może nosić oznak użytkowania. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania przesyłki. W przypadku nie poinformowaniu  strony o prośbie poprawki, sklep może  odmówić poprawy zakupionego towaru od klienta. Wszelkie koszty przesyłki towaru ponosi klient. Jeśli poprawka towaru wynika z naszego błędu towar poprawiamy na własny koszt. Jeśli poprawka towaru wynika z np. błędnych wymiarów klienta kosztem poprawki obciążamy zamawiającego.

 

§ 10 Procedura reklamacyjnaW przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru, klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną podając numer zamówienia oraz model na adres e-mail order@illusivelingerie.pl, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania (zmiana rozmiaru) , należy odesłać do sprzedawcy. Ustosunkujemy się do żądań klienta w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, strona nie zwraca. Towar uszkodzony, nieprawidłowo uszyty zostanie poprawiony bądź zrealizowany na nowy, pełnowartościowy, nie ma możliwości zwrotu gotówki. Czas realizacji poprawki to do 10 dni roboczych od otrzymania towaru od klienta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe  Illusive Lingerie zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów  lub w celu usprawnienia działania strony, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego  i innych ustaw obowiązujących na terenie kraju.

 

 

ILLUSIVE LINGERIE